تلگرام کانکتور

خدمات

مدیرت کانال ها

توسط سرویس های سایت تلگرام کانکتور می توانید چندیدن کانال خود را بصورت متمرکز و یکجا هدایت و مدیریت نمائید.

برنامه زمانبندی ارسال

این سایت این قابلیت را به شما می دهد تا با استفاده از یکسری مطالب از پیش ثبت شده و در زمان بندی های انتخاب شده مطالب به کانالتون اضافه شود

ایجاد کانال خبری

در این سایت امکان ثبت سفارش و ایجاد کانال خبری برای مشتریان عزیز فراهم است .

تامین داده

تلگرام کانکتور با سرویس های جدید خود امکان تامین داده برای کانال های با محتوی های متفاوت را فراهم نموده است.

آموزش

آموزش ساخت بات - آموزش اضافه کردن بات به عنوان ادمین کانال - آموزش استفاده از سایت TelegramConnector

لینک آموزش
سرویس ویژه مدیران
راه اندازی وب سایت شما
با قابلیت ارسال داد ه به کانال تلگرامتان